RSS

Aspek Pembentukan Ayat

17 May

Pengkaji telah menjalankan kajian terhadap Subjek Kajian yakni Responden merupakan penutur natif dialek Jeli, Kelantan.

Pada tahap kajian ketiga pula, pengkaji memfokuskan kajian terhadap aspek pembentukan ayat yang dihasilkan oleh Responden.

Pendekatan yang digunakan oleh pengkaji adalah juga secara mikro, yakni pengkaji menemuduga Responden dengan beberapa soalan secara terarah yang membolehkan pengkaji mendapat respon daripada Responden untuk menyebut leksikal / kata dalam golongan Kata Tugas pilihan pengkaji dalam gaya sebutan dialek Jeli yang dikuasainya.

Hasil dapatan daripada temuduga yang telah dijalankan, memperlihatkan penggunaan pembentukan ayat seperti ayat yang menggunakan kata penegas, kata hubung, kata arah, kata bantu, kata nafi, kata perintah, kata penguat dan kata pembenar. Semua golongan kata tersebut adalah di bawah kumpulan Kata Tugas. Pembentukan ayat dalam dialek Jeli, Kelantan dilihat cenderung dibina melalui penggunaan Kata Tugas.

Selain itu juga, didapati pembinaan ayat dalam dialek Jeli, Kelantan dilihat ada penggunaan Kata Kerja Tak Transitif yang sengaja diletakkan objek atau pelengkap selepas leksikal Kata Kerja Tak Transitif tersebut.

Berikut adalah Rakaman Audio Aspek Pembentukan Ayat:

https://soundcloud.com/wahidah-1/2-1

Berikut adalah Transkripsi Teks Dialek Jeli, Kelantan dan Bahasa Melayu Standard (BMS) sebagaimana dalam rajah berikut :

Transkripsi   Dialek Jeli, Kelantan Transkripsi Bahasa Melayu Standard
Data 1 :
Ambo   kalu lapa peghok keno deghah make nasi. Takut keno nyakit gastrik. Saya kalau lapar perut kena   deras makan nasi. Takut kena penyakit gastrik.
Data 2:
Ambo   kalu bule poso, meme keno tehe lapa peghok, tapi kuak dahago aie. Nak wat   lagu mano poso keno saba la. Saya kalau bulan puasa, memang   kena tahan lapar perut, tapi kuat dahaga air. Hendak buat macam mana puasa   kena sabar la.
Data 3:
Tiko   bule poso, banyok makene beli wak buko poso. Tapi abih sunggoh wak make.   Selegho make ghama-ghama. Di ghumoh make buko poso, dok make lua. Ketika bulan puasa, banyak   makanan beli buat buka puasa. Tapi habis licin buat makan. Selera makan   ramai-ramai. Di rumah makan buka puasa, tidak makan luar.
Data 4:
Ambo   tok suko bena make kuwe manih leting!. Tok bule nok gi. Kalu buwoh hok mase   pughik pon tok bule make. Jange la dok buwi. Tapi kalu nok kelik kapong meme   ado la try make sebak dok atah bah kuak pening. Saya tidak suka sangat makan   kuih manis sangat (leting). Tidak boleh hendak pergi.(bukan selera). Kalau   buah yang masam (purik) pun tidak boleh makan.Jangan la diberi. Tapi kalau   hendak balik kampung memang ada try (cuba) sebab duduk atas bas kuat pening.
Dapatan leksikal analisis pembentukan ayat
Data 1:
1. lapa peghok 1. lapar perut
2. make nasi 2. makan nasi
Data 2:
1. kuak dahago aie 1. kuat dahaga air
2. meme keno tehe lapa peghok 2. memang kena tahan perut lapar.
Data 3:
1. abih sunggoh 1. habis sungguh
2. di ghumah make buko poso 2. di rumah makan buka puasa
3. make lua 3. makan luar
Data 4:
1. manih leting 1. manis leting(sangat)
2. mase pughik 2. masam pughik (sangat)
3. ambo tok suko bena make   kuwe manih leting! 3. saya tidak suka sangat makan kuih   manis sangat.
4. tok bule nok gi. 4. tidak boleh nak pergi.
5. jange la dok buwi 5. jangan la diberi.
6. dok atah bah kuak pening 6. duduk di atas bas kuat pening.
7. try 7. cuba (penukaran kod)

DAPATAN ANALISIS LINGUISTIK : PEMBENTUKAN AYAT

Dalam usaha pengkaji memaparkan dapatan analisis, pengkaji tidak memaparkan Transkripsi Fonetik kerana kajian ini tidak ke arah kajian aspek sebutan yang memerlukan paparan Transkripsi Fonetik.

Berikut adalah hasil dapatan analisis data:

1) Pembentukan ayat dalam dialek Jeli, Kelantan cenderung menggunakan Kata Penegas :

Contoh :  [meme keno tehe lapa peghok]        –            [memang kena tahan lapar perut]

Kata Penegas : DJK – {meme}                         –           BMS  {memang}

2) Pembentukan ayat dalam dialek Jeli, Kelantan cenderung menggunakan Kata Nafi :

Contoh :  [ambo tok suko bena make kuwe manih leting]        –            [saya tidak suka benar makan kuih manis sangat]

Kata Nafi : DJK – {tok}                         –       BMS   {tidak}

3) Pembentukan ayat dalam dialek Jeli, Kelantan cenderung menggunakan Kata Penguat :

Contoh :  [abih sunggoh]        –            [habis sungguh]

Kata Penguat : DJK – {sunggoh}                         –       BMS   {sungguh}

Contoh : [ambo tok suko bena make kuwe manih leting]       –    [saya tidak suka benar makan kuih manis sangat]

Kata Penguat : DJK – {bena}                    –                 BMS {benar}

4) Pembentukan ayat dalam dialek Jeli, Kelantan cenderung menggunakan Kata Perintah :

Contoh :  [ jange la dok buwi]        –            [jangan duduk beri]

Kata Perintah : DJK – {jange}                         –       BMS   {jangan}

5) Pembentukan ayat daripada kata kerja dan tidak menggunakan kata sendi untuk menunjukkan perbuatan contohnya dalam ayat yang sama sebagaimana maklumat nombor 4 :

Contoh :  [ jange la dok buwi]        –            [jangan duduk beri]

leksikal {dok} dalam dialek Jeli merujuk kepada {duduk} dalam BMS. Ayat yang sepatutnya ialah [Jangan la diberi], tetapi dalam DJK, penggunaan kata sendi {di} tidak digunakan sebaliknya menggunakan Kata Kerja {duduk}.

6) Pembentukan ayat dalam dialek Jeli, Kelantan cenderung menggunakan Kata Arah :

Contoh :  [make lua]        –            [makan luar]

Kata Arah : DJK – {lua}                         –       BMS   {luar}

Contoh : [dok atah bah kuak pening]      –      [duduk atas bas kuat pening]

Kata Arah : DJK – {atah}                         –     BMS {atas}

 

7) Pembentukan ayat dalam dialek Jeli, Kelantan cenderung menggunakan Kata Bantu Ragam :

Contoh :  [tok bule nok gi]        –            [tidak boleh hendak pergi]

Kata Bantu Ragam : DJK – {bule}                         –       BMS   {boleh}

8) Pembentukan ayat dalam dialek Jeli,Kelantan cenderung menggunakan Kata Kerja Tak Transitif (yang tidak memerlukan objek sebagai pelengkap, tetapi sengaja diletakkan objek sebagai pelengkap dan penerang) dan Kata Adjektif juga sengaja diletakkan objek sebagai penerang :

Contoh :  [lapa peghok]  –    [lapar perut]

[make nasi]     –     [makan nasi]

[dahago aie]    –   [kuat dahaga air]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis , didapati pembentukan ayat dalam dialek Jeli ,Kelantan dilihat wujud kecenderungan penggunaan golongan Kata Tugas sebagaimana yang diterangkan secara tuntas di dalam analisis data dia atas. Selain itu juga, pembentukan ayat dalam dialek Jeli amat selesa dilihat bagi penggunaan Kata Kerja Tak Transitif yang tidak memerlukan objek sebagai pelengkap , sengaja diletakkan objek sebagai pelengkap dan sebagai keterangan dalam ayat.

 

Advertisements
 

One response to “Aspek Pembentukan Ayat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: